RSS

ขอมอบคติธรรมเพื่อต้อนรับสัปดาห์ที่สามของปี2556 ครับ

 

419235_10151138741754098_415893864_n

โฆษณา
 

คงจะยังไม่สายเกินไปที่จะกล่าวคำว่า…สวัสดีปีใหม่2556ครับทุกท่าน

วันนี้ขอนำเอาคติธรรมจากวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมทุ่งพิชัย จังหวัดนครปฐม

มาเป็นแนวทางในการเริ่มต้นปี 2556 น่ะครับ

 

380009_10151148171934098_183423805_n

 

403111_3990771413668_2065489874_n

 

นายธีรพงษ์   สิงห์ทอง  รหัสนักศึกษา 06510081

ภูมิลำเนาเดิม                15/1 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  50130

ประวัติการศึกษา

            ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6       โรงเรียนดาราวิทยาลัย

            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6        โรงเรียนดาราวิทยาลัย

            ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ชั้นปีที่ 5

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ธันวาคม 19, 2012 in ผู้จัดทำ

 

คติธรรมแรกที่นำมาให้ทุกท่านได้นำไปพิจารณา

ขออนุญาตคัดลอกมาจากวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมอวโลกิเตศวร ทุ่งพิชัย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

247675_10151149637594098_516682418_n

 
 

บทแผ่เมตตา

บทแผ่เมตตา

 

                             สัพเพ สัตตา                       สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

                             อะเวรา โหนตุ                     จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

                             อัพะยาปัชฌา โหนตุ           จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

                             อะนีฆา โหนตุ                     จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

                             สุขีอัตตานัง ปะริหะรันตุ       จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย

                                                                      ทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ธันวาคม 18, 2012 in บทแผ่เมตตา

 

ป้ายกำกับ:

บทสวดสังฆานุสสติ

บทสวดสังฆานุสสติ

 

(นำ) หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส.  

                      สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ                พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว

                      อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ              พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติตรงแล้ว

                      ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ          พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรม

                                                                                          เป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว

                      สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ          พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติสมควรแล้ว

                      ยะทิทัง                                                         ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ

                      จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา           คู่แห่งบุรุษ 4 คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้ 8 บุรุษ

                       เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ                         นั่นแหละ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

                       อาหุเนยโย                                                   เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา

                       ปาหุเนยโย                                                   เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ

                       ทักขิเณยโย                                                  เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน

                       อัญชะลีกะระณีโย                                          เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี

                       อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ                เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้

 

ป้ายกำกับ:

บทสวดธัมมานุสสติ

บทสวดธัมมานุสสติ

(นำ) หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส.

                              สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม                พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

                              สันทิฏฐิโก                                          เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง

                              อะกาลิโก                                           เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล

                              เอหิปัสสิโก                                         เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด

                              โอปะนะยิโก                                       เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว

                              ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ                เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้

 

ป้ายกำกับ:

 
YUTTASIN090

เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเวลา และอารธรรมสำคัญ

【 Atichit S. 】

✿ Living in Freedom & Crazy on ✿

HIENG 080

ณ สถานที่แห่งนี้ มีเรื่องราว พัฒนาการ การต่อสู้ และประชาธิปไตยในสยามประเทศ

yingpew103

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

Khanaporn072

Korean civilization : อารยธรรมเกาหลี

mt068

ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้

hattaya099

สันติสุขคือ อะไร...................

PAOTHAI_benzene+++

OLYMPIC เกมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ

social084

พระยาโบราณราชธานินทร์ สยามินทรภักดี พิริยะพาหะ

laddawan06510091

พระพุทธรูปปางประจำวันเกิด

Supagid0098

ภูมิปัญญาวิวัฒธนานุสรณ์ ภัสตราภรณ์เอนกอมร เพริดพริริยะพัฒนากรสยามเมือง

withsara094

สังเวชณียสถาน ๔

nankvsmile

บุคคลสำคัญของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลยูเนสโก

mt082

ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป

nistakuru 083 (AEC)

เรื่องน่ารู้น่าสนใจเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่ีงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมุ่งเน้นความเข้าในเรื่อง วัฒนธรรมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านมุมมองคนรุ่นใหม่